НОВА 5 цветна печатна машина

Офис:
София 1000
ул. "11 август" 4А
тел. (02) 986 91 00, 989 18 79
E-mail:
office@rakursprint.com

Оферти: 986 91 00
E-mail:
oferti@rakursprint.com

Предпечат:
тел. (02) 986 91 02
E-mail:
prepress@rakursprint.com

Печатна база:
София, ул. "Г.М. Димитров" 52А
(зад ЦИНТИ)
тел. (02) 873 52 51
E-mail:
pechat@rakursprint.com